"בינת הלב"-טיפוח אינטליגנציה רגשית

חלק ממיומנויות המאה ה-21 שחשוב לטפח אצל הילדים הן בתחום הרגשי-חברתי. יש חשיבות לצייד את הילדים בדרכים לניהול רגשות ושיפר המיומנויות החברתיות.

מנהיגים לאושר

העמקה בנושא הנהגה עצמית לאושר, וכלים לניהול מחשבות, רגשות ופעולות להגברת האושר בחיינו, ובחיי הילדים.